Christopher Kullenberg (fil.dr) är forskare i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Christopher Kullenberg

De senaste åren har hans forskning främst fokuserat på medborgarforskning i projektet Taking Science to the Crowd. Hans primära forskningsintresse består av att förstå hur medborgarforskningen växer fram och skapar både nya former för vetenskapligt arbete, samtidigt som det öppnar för nya sätt att bli delaktig i olika steg av forskningsprocessen.

Christopher Kullenberg är även intresserad av att utveckla digitala metoder inom humaniora och samhällsvetenskap, öppen data och öppen mjukvara.

KONTAKT:

christopher.kullenberg@gu.se
031 786 46 91
073 508 30 22