Dick Kasperowski är docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Hans forskning utgår från samtida perspektiv inom vetenskaps- och teknikstudier (STS) och inkluderar medborgarforskning (citizen science), forskningspolitik, öppen vetenskap/data och breddat deltagande och samverkan inom natur- och humanvetenskap med aktörer utanför universitet och institutionaliserad forskning.

Dick Kasperowski Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Den analytiska inriktningen i hans forskning fokuserar på hur ny teknik konfigurerar relationer och utvecklar kunskapskulturer mellan aktörer som hävdar olika erfarenheter och kunskaper, hur politiska och vetenskapliga representationer är relaterade till varandra och hur (vetenskapligt) medborgarskap är knutet till forskningspolitisk och vetenskaplig praxis. På senare tid har detta intresse översatts till studier av öppen digital teknik för att kvantifiera olika fysiologiska processer (Quantified Self) och hur storskaliga digitala plattformar möjliggör medborgarforskning.

Han är för närvarande ansvarig för tre projekt om medborgarforskning: Med finansiering från Marianne och Marcus Wallenberg Foundation i projektet Vetenskap, amatörer och ”crowdsourcing”: digitaliseringens nya former för vetenskaplig kunskapsproduktion (MMW2013.0020), med finansiering från Formas i projektet. Medborgardata: insamling och användning av data för social förändring (FR-2017/0009) och med finansiering från Vinnova, Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning (ARCS) (2017-03527).

KONTAKT:

dick.kasperowski@theorysc.gu.se
031-786 19 45
0766-18 19 45