Fredrik Brounéus är utredare och pressansvarig på Vetenskap & Allmänhet, VA. Han har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment, bland andra Nyhetsvärderaren 2017 och Tepåseförsöket 2015.

Fredrik Brounéus Foto: Gustaf Waesterberg

 

Som utredare deltar han i VAs studier och återkommande opinionsundersökningar av allmänhetens syn på forskning och vetenskap. För VA är medborgarforskning en intressant kontaktyta mellan forskare och det omgivande samhället, som kan främja dialog, ömsesidig nytta och förståelse.

Fredrik Brounéus är legitimerad apotekare med inriktning på farmaceutisk kemi och har en mastersexamen i journalistik från Uppsala universitet.

KONTAKT:

fredrik@v-a.se
072-556 34 48