Johanna Wallin är förvaltningsjurist vid Göteborgs universitet.

Johanna Wallin Foto: Göteborgs universitet

I sin roll som förvaltningsjurist vid universitets forsknings- och innovationskontor bistår hon universitets medarbetare i juridiska frågor, med särskild inriktning på området dataskydd och personuppgiftsbehandling. Hon är med i universitetets dataskyddsgrupp som är en organisation som tillsammans med dataskyddsombudet samordnar arbetet med den nya dataskyddsförordningen.

Hon medverkar även i ett projekt som initierats av Svensk nationell datatjänst och som syftar till att inom universitetet ta fram en stödfunktion för datahantering inom forskningen. Som förvaltningsjurist arbetar hon även med andra juridiska områden såsom offentlighet- och sekretess och högskolejuridik.

KONTAKT:

johanna.wallin@gu.se
0766-18 32 32