Keith Larson (fil.dr) är evolutionär ekolog med närmare 30 års erfarenhet av forskning och fältarbete världen över.

Keith Larson Foto: Ingrid Söderbergh/Umeå universitet

Han är projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet, och ansvarar för forskningsinfrastrukturen och undervisningsmiljön vid Abisko naturvetenskapliga station. Här ingår att samordna undervisning och forskning. Han engagerar allmänheten direkt genom olika aktiviteter och medborgarforskning, både i Abiskos nationalpark och internationellt. Ett genomgående drag i Larsons forskning är ambitionen att sätta den i ett regionalt eller globalt sammanhang för allmänheten, och så mycket som möjligt engagera allmänheten direkt i forskningen.

Keith Larsons forskning fokuserar på hur historiska anpassningar hos arktiska och alpina arter formas av miljön. Han tar hjälp av allmänheten för att svara på några av dessa frågor. I detta arbete ingår fjällkalendern – ett projekt som utvecklats i samarbete med Naturens kalender. Här finns två syften: att engagera allmänheten för en ökad förståelse för hur forskare bedriver klimatforskning och att samla in data från en mycket stor region!

KONTAKT:

keith.larson@umu.se
090 786 50 29
0730 46 50 16