Lotta W Tomasson är kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet, VA och har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment.

Lotta Tomasson Foto: Gustaf Waesterberg

Hon var med och utvecklade ForskarFredags massexperiment i Sverige efter det första nordiska samarbetet 2009 om Klassrumsmiljön. Hon var projektledare för bland annat Akustikförsöket 2010, Bäst före-försöket 2011 och Höstförsöket 2013.

Lotta Tomasson är strategiskt ansvarig för VAs kommunikation och projektledare för några av VAs dialogaktiviteter som på olika sätt stimulerar dialog mellan forskare och allmänhet. Medborgarforskning är för VA ett sätt för forskare/akademin och det omgivande samhället att mötas. Det kan främja dialog, ömsesidig nytta, öka förtroendet och förståelsen för vetenskap i stort.

KONTAKT:

lotta@v-a.se
070-728 97 20