Mikaela Asplund (fil.mag. informatik) är verksamhetsutvecklare inom miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Mikaela Asplund

De senaste åren har hon fokuserat på att stödja miljöanalysverksamheter i frågor om data- och metadatahantering inom miljö- och klimatområdet. Tillgängliggörande av välbeskrivna data är en viktig och central aspekt inom verksamhetsområdet. Hon ingår också i SLUs Data Curation Unit som har till uppgift att bistå i att arkivera och publicera forsknings- och miljöanalysdata vid SLU, bland annat i samarbete med SND (Svensk Nationell Datatjänst).

Asplund är intresserad av datahantering liksom öppna data, öppen tillgång och öppen vetenskap vilket också är hennes ingång till medborgarforskning.

KONTAKT:

mikaela.asplund@slu.se
090-786 83 21