Niclas Hagen är forskare i vetenskapsteori vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Niclas Hagen Foto: Johan Wingborg /Göteborgs universitet

Mellan 2014–2018 har han varit verksam som forskare i projektet Taking science to the crowd: Researchers, programmers and volunteer contributors transforming science online som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Projektet studerar citizen science/medborgarforskning, specifikt hur olika digitala teknologier förändrar hur vetenskaplig kunskap skapas när frivilliga bjuds till att aktivt delta i den vetenskapliga forskningsprocessen.

Från 2018 och framåt så kommer han att vara verksam i ARCS: Arenas for building co-operation through citizen science (finansierat av Vinnova), samt Citizen data: collecting and using data for societal change (finansierat av Formas).

Niclas Hagen har en bred tvärvetenskaplig bakgrund inom naturvetenskap, samhällsvetenskap samt humaniora. Utöver sina forskningsuppdrag, så fungerar han även som forskningskoordinator vid Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet.

KONTAKT:

niclas.hagen@gu.se
031 786 50 56