Stephen Coulson är systemsanvarig för Artportalen vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet).

Stephen Coulson Foto: Johan Samuelsson/SLU

Innan dess har Stephen Coulson varit, bland annat, forskare med fokus på ryggradslösa djur (biodiversitet och ekologi) i Arktiska regioner.

Stephen Coulsons intresse inom medborgarforskning är att öka antalet deltagare i de medborgarforskningsprojekt som levererar information med hög kvalitet. Målet är att öka allmänhetens uppskattning och kunskap om naturen samt leverera ett bra underlag för både miljöförvaltning och forskning.

KONTAKT:

stephen.coulson@slu.se
018-672643
073-0849711