Tim Hofmeester är postdoctor vid instutionen för vilt, fisk och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och jobbar med viltkameror i flera projekter.

Tim Hofmeester

I sin forskning använder Tim många olika verktyg, där det viktigaste är viltkameror. Med hjälp av kamerorna vill han försöka koppla ihop förekomsten av vilda djur med konflikter som till exempel skogsskador, smittspridande parasiter eller viltolyckor i trafiken. I sitt arbete med frivilliga deltagare och stora mängder fotografier från viltkameror har han insett att hanteringen av data och datakvalitet är väldigt viktiga faktorer, liksom en kontinuerlig dialog med deltagare för att vara säker på att alla har en gemensam syn på hur datainsamlingen ska gå till.

Han har ett stort intresse för att kommunicera sin forskning till allmänheten, och har medverkat i flera intervjuer i radio och TV, samt deltagit i den nederländska finalen av FameLab – en tävling där forskare presenterar sin forskning inför publik. Han har även berättat om sin forskning i ett TEDx-framträdande 2016.

Sedan 2017 arbetar han i projekten Scandcam och Beyond Moose för att utveckla bättre verktyg för att bevaka vilda djur i Skandinavien med hjälp av viltkameror. Han startade nyligen ett medborgarforskningsprojekt där viltkameror används för att studera älgar i och omkring svenska städer.