Mari Jönsson är docent i biologi och forskare vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges lantbruksuniversitet).

Mari Jönsson Foto: Johan Samuelsson/ArtDatabanken SLU

Hon bedriver, bland annat, medborgarforskning som handlar om hur Artportalens data kan användas för att förstå arters utbredning och dynamik i förhållande till olika miljöförhållanden. Medborgarnas data har en stor potential för att besvara både grundläggande och tillämpade frågor om biologisk mångfald och naturvårdsproblem i en snabbt förändrad värld. Ny forskning handlar samtidigt också om att utvärdera kvaliteten på insamlade data, både genom olika modelleringsangreppssätt och genom undersökningar av medborgarnas rapporteringsbeteende.

KONTAKT:

mari.jonsson@slu.se
018 67 25 83