Gabrielle är molekylärekologen som blev forskningskommunikatör.

Gabrielle Beans Picón

Hon har spanska och amerikanska rötter, och har universitetsexamina från Spanien, Wales och Nya Zeeland. Hennes avhandling handlade om genetik i populationer av förhistoriska och nutida Adélie-pingviner. Som nydisputerad bestämde hon sig för att fokusera på hur vetenskap kan förmedlas till omvärlden. Hon har under flera år arbetat på Santa Fe Institute (santafe.edu) i Santa Fe, USA, där hon har varit ansvarig för The Complexity Explorer – en plattform för utbildningsmaterial om komplexa system.

Gabriella arbetar sedan 2018 vid Umeå universitets Climate Impacts Research Centre (CIRC). Hon arbetar även med Integrated Science Lab vid Umeå Universitet där hon vill motivera och hjälpa forskare till att kommunicera mer direkt med omvärlden, och därmed ge allmänheten en djupare förståelse av forskning och vetenskaplig metod. Inom ramen för ARCS utvecklar hon guider för teknikanvändning i medborgarforskningsprojekt.

KONTAKT:

gabrielle.beans@umu.se
076-101 63 11