Pavel Bína – ansvarig standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

Pavel Bína är miljöanalytiker vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet). Han är, bland annat, koordinator för Faunaväkteri, en ideell övervakning av svensk fauna, och har bedrivit flera projekt med fokus på olika arter och organismgrupper, t.ex. marina arter, groddjur, buskmus, igelkott m.fl. Han är intresserad av flera olika aspekter inom medborgarforskning kopplad till naturbevarande och naturvård … Read More

Massexperimentet Anslagstavlan publiceras i vetenskaplig tidskrift

By adminblogg

  Forskare och svenska skolelever genomförde 2016 världens största vetenskapliga studie av anslagstavlor. Resultaten från ForskarFredags massexperiment Anslagstavlan har publiceras i välrenommerade tidskriften PLOS One. I ForskarFredags massexperiment får varje år tusentals skolelever prova på riktig forskning tillsammans med forskare. En intressant upplevelse för eleverna – och en viktig hjälp för forskarna. Massexperimenten har sedan … Read More

Gabrielle Beans Picón – teknikimplementering

By adminprojektmedarbetare

  Gabrielle är molekylärekologen som blev forskningskommunikatör. Hon har spanska och amerikanska rötter, och har universitetsexamina från Spanien, Wales och Nya Zeeland. Hennes avhandling handlade om genetik i populationer av förhistoriska och nutida Adélie-pingviner. Som nydisputerad bestämde hon sig för att fokusera på hur vetenskap kan förmedlas till omvärlden. Hon har under flera år arbetat … Read More

Medborgarforskare blir experter på annat än forskarna räknat med!

By adminblogg

  Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt stora datamängder i ett medborgarforskningsprojekt som handlar om att klassificera galaxer och publicerar nu sin studie.  – Vi ser hur icke-forskarna, det vill säga intresserade volontärer som medverkat i projektet, utvecklar expertis som vi forskare inte har räknat med, säger Dick Kasperowski, docent i vetenskapsteori och en av … Read More

Mari Jönsson – standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

  Mari Jönsson är docent i biologi och forskare vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges lantbruksuniversitet). Hon bedriver, bland annat, medborgarforskning som handlar om hur Artportalens data kan användas för att förstå arters utbredning och dynamik i förhållande till olika miljöförhållanden. Medborgarnas data har en stor potential för att besvara både grundläggande och tillämpade frågor om biologisk … Read More

Johanna Wallin – juridik

By adminprojektmedarbetare

  Johanna Wallin är förvaltningsjurist vid Göteborgs universitet. I sin roll som förvaltningsjurist vid universitets forsknings- och innovationskontor bistår hon universitets medarbetare i juridiska frågor, med särskild inriktning på området dataskydd och personuppgiftsbehandling. Hon är med i universitetets dataskyddsgrupp som är en organisation som tillsammans med dataskyddsombudet samordnar arbetet med den nya dataskyddsförordningen. Hon medverkar … Read More

Fredrik Brounéus – ansvarig kommunikation

By adminprojektmedarbetare

  Fredrik Brounéus är utredare och pressansvarig på Vetenskap & Allmänhet, VA. Han har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment, bland andra Nyhetsvärderaren 2017 och Tepåseförsöket 2015.   Som utredare deltar han i VAs studier och återkommande opinionsundersökningar av allmänhetens syn på forskning och vetenskap. För VA är medborgarforskning en intressant kontaktyta mellan forskare och … Read More