Pavel Bína – ansvarig standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

Pavel Bína är miljöanalytiker vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet). Han är, bland annat, koordinator för Faunaväkteri, en ideell övervakning av svensk fauna, och har bedrivit flera projekt med fokus på olika arter och organismgrupper, t.ex. marina arter, groddjur, buskmus, igelkott m.fl. Han är intresserad av flera olika aspekter inom medborgarforskning kopplad till naturbevarande och naturvård … Read More

Gabrielle Beans Picón – teknikimplementering

By adminprojektmedarbetare

  Gabrielle är molekylärekologen som blev forskningskommunikatör. Hon har spanska och amerikanska rötter, och har universitetsexamina från Spanien, Wales och Nya Zeeland. Hennes avhandling handlade om genetik i populationer av förhistoriska och nutida Adélie-pingviner. Som nydisputerad bestämde hon sig för att fokusera på hur vetenskap kan förmedlas till omvärlden. Hon har under flera år arbetat … Read More

Mari Jönsson – standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

  Mari Jönsson är docent i biologi och forskare vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges lantbruksuniversitet). Hon bedriver, bland annat, medborgarforskning som handlar om hur Artportalens data kan användas för att förstå arters utbredning och dynamik i förhållande till olika miljöförhållanden. Medborgarnas data har en stor potential för att besvara både grundläggande och tillämpade frågor om biologisk … Read More

Johanna Wallin – juridik

By adminprojektmedarbetare

  Johanna Wallin är förvaltningsjurist vid Göteborgs universitet. I sin roll som förvaltningsjurist vid universitets forsknings- och innovationskontor bistår hon universitets medarbetare i juridiska frågor, med särskild inriktning på området dataskydd och personuppgiftsbehandling. Hon är med i universitetets dataskyddsgrupp som är en organisation som tillsammans med dataskyddsombudet samordnar arbetet med den nya dataskyddsförordningen. Hon medverkar … Read More

Fredrik Brounéus – ansvarig kommunikation

By adminprojektmedarbetare

  Fredrik Brounéus är utredare och pressansvarig på Vetenskap & Allmänhet, VA. Han har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment, bland andra Nyhetsvärderaren 2017 och Tepåseförsöket 2015.   Som utredare deltar han i VAs studier och återkommande opinionsundersökningar av allmänhetens syn på forskning och vetenskap. För VA är medborgarforskning en intressant kontaktyta mellan forskare och … Read More

Lotta W Tomasson – kommunikation

By adminprojektmedarbetare

  Lotta W Tomasson är kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet, VA och har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment. Hon var med och utvecklade ForskarFredags massexperiment i Sverige efter det första nordiska samarbetet 2009 om Klassrumsmiljön. Hon var projektledare för bland annat Akustikförsöket 2010, Bäst före-försöket 2011 och Höstförsöket 2013. Lotta Tomasson är strategiskt … Read More

Christopher Kullenberg – ansvarig portalutveckling

By adminprojektmedarbetare

  Christopher Kullenberg (fil.dr) är forskare i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. De senaste åren har hans forskning främst fokuserat på medborgarforskning i projektet Taking Science to the Crowd. Hans primära forskningsintresse består av att förstå hur medborgarforskningen växer fram och skapar både nya former för vetenskapligt arbete, samtidigt som det öppnar för nya sätt att … Read More

Keith Larson – ansvarig teknikimplementering

By adminprojektmedarbetare

  Keith Larson (fil.dr) är evolutionär ekolog med närmare 30 års erfarenhet av forskning och fältarbete världen över. Han är projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet, och ansvarar för forskningsinfrastrukturen och undervisningsmiljön vid Abisko naturvetenskapliga station. Här ingår att samordna undervisning och forskning. Han engagerar allmänheten direkt genom olika aktiviteter och … Read More

Stephen Coulson – standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

  Stephen Coulson är systemsanvarig för Artportalen vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet). Innan dess har Stephen Coulson varit, bland annat, forskare med fokus på ryggradslösa djur (biodiversitet och ekologi) i Arktiska regioner. Stephen Coulsons intresse inom medborgarforskning är att öka antalet deltagare i de medborgarforskningsprojekt som levererar information med hög kvalitet. Målet är att öka … Read More

Jonathan Brier – portalutveckling

By adminprojektmedarbetare

  Jonathan Brier är doktorand vid College of Information Studies vid University of Maryland, USA. Hans handledare är forskarna Brian Butler och Susan Winter. I sin forskning använder Jonathan Brier blandade metoder för att studera utvärdering, utveckling och evolution av cyber-infrastruktur och online-samhällen. För tillfället fokuserar han på utvärdering av hållbarhet hos online-samhällen och cyber-infrastruktur … Read More