Tim Hofmeester – ansvarig standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

Tim Hofmeester är postdoctor vid instutionen för vilt, fisk och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och jobbar med viltkameror i flera projekter. I sin forskning använder Tim många olika verktyg, där det viktigaste är viltkameror. Med hjälp av kamerorna vill han försöka koppla ihop förekomsten av vilda djur med konflikter som till exempel skogsskador, smittspridande … Read More

Niclas Hagen – portalutveckling och etik

By adminprojektmedarbetare

  Niclas Hagen är forskare i vetenskapsteori vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Mellan 2014–2018 har han varit verksam som forskare i projektet Taking science to the crowd: Researchers, programmers and volunteer contributors transforming science online som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Projektet studerar citizen science/medborgarforskning, specifikt hur olika … Read More

Mikaela Asplund – standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

  Mikaela Asplund (fil.mag. informatik) är verksamhetsutvecklare inom miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). De senaste åren har hon fokuserat på att stödja miljöanalysverksamheter i frågor om data- och metadatahantering inom miljö- och klimatområdet. Tillgängliggörande av välbeskrivna data är en viktig och central aspekt inom verksamhetsområdet. Hon ingår också i SLUs Data Curation Unit som har … Read More

Dick Kasperowski – projektledare och ansvarig etik

By adminprojektmedarbetare

Dick Kasperowski är docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Hans forskning utgår från samtida perspektiv inom vetenskaps- och teknikstudier (STS) och inkluderar medborgarforskning (citizen science), forskningspolitik, öppen vetenskap/data och breddat deltagande och samverkan inom natur- och humanvetenskap med aktörer utanför universitet och institutionaliserad forskning. Den analytiska inriktningen i hans forskning fokuserar på hur ny teknik … Read More