Här har vi samlat länkar till andra plattformar och projekt för medborgarforskning.

Fattas det något svenskt projekt? Tipsa oss genom att fylla i formuläret på denna sida.

Nationella portaler för medborgarforskning:

Exempel på nätbaserade medborgarforskningsprojekt:

Svenska projekt:

Internationella portaler för medborgarforskning:

Internationella projekt, föreningar och forskargrupper:

Här har vi samlat länkar till rapporter, filmklipp och andra resurser om medborgarforskning.

Medborgarforskning och vetenskapens demokratisering

Denna rapport behandlar medborgarforskning som en central aspekt av diskussionerna om vetenskapens demokratisering. Rapporten ventilerar förväntningar, det allmänna förtroendet för vetenskap och de ökade krav på demokratisering av den vetenskapliga processen som hörs från politisk nivå i samband med sådana initiativ. De begynnande etiska diskussionerna kring medborgarforskning tas också upp.

Citizen science — a democratic approach to science

Presentationen från seminariet ovan hittar ni här.

Medborgarforskning

Vetenskapen har genomgått stora förändringar med ökade möjligheter till insamling av data, flera olika digitala teknologier för visualisering och automatiserade metoder att analysera stora mängder av data. Därför är det idag svårt att överblicka vad detta kan innebära när det gäller vetenskapliga möjligheter och framsteg. Det står dock klart för de flesta att det krävs stora resurser som vetenskapen på egen hand får allt svårare att tillhandahålla. En lösning är att möjliggöra för frivilliga och obetalda – icke-forskare att delta i forskningsprocessen, så kallad medborgarforskning (citizen science).

Intervju med Dick Kasperowski av Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan.

Värt att veta - Citizen Science.

René Van Der Wal och Tim Hofmeester, SLU pratar medborgarforskning på Lunchseminarium den 20 november 2019.