ARCS-projektet ska hjälpa svenska universitet och högskolor att använda medborgarforskning på ett ansvarsfullt och hållbart sätt för att samverka med samhället. Därför utvecklar vi en nationell portal för svensk medborgarforskning: medborgarforskning.se

Den färdiga portalen lanseras 2021, och kommer bland annat att innehålla verktyg, råd och forum för forskare och andra som vill använda medborgarforskning. Läs mer om vad medborgarforskning är här.

Portalen kommer även att ha en uppdaterad  och interaktiv lista över alla medborgarforskningsprojekt som pågår i Sverige. Målet är att portalen ska bli en naturlig knutpunkt och resurs för alla som är intresserade av medborgarforskning. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA)

Bland aktiviteterna i ARCS ingår att kartlägga pågående och historiska svenska medborgarforskningprojekt, undersöka svenska forskares syn på medborgarforskning, samt att ta fram riktlinjer för datakvalitet, tekniska hjälpmedel, etik och kommunikation i medborgarforskningsprojekt.

ARCS står för “ARenas for Cooperation through citizen Science”. Den svenska titeln för projektet är Arenor för samverkan via medborgarforskning. Projektet finansieras av Vinnova, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Projektledare är Dick Kasperowski, docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. 

INFORMATION

Projekttitel: 
ARCS – Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning

Diarienummer:
2017-03527

Koordinator:
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs Universitet
Box 200
401 23 Göteborg

Kontakt:
kontakt@medborgarforskning.se